6 tips för ett effektivt samarbete med konsulten/byrån

Många marknadsavdelningar och mindre företag är bra på att sköta en stor del av det praktiska marknadsarbetet på egen hand. Men ibland behövs ytterligare kompetens som inte finns internt. Det kan också handla om att få ett utifrånperspektiv och erfarenhet från andra branscher. Eller så saknas tiden för befintlig personal att utföra projektet. Att ta in extern hjälp från en reklambyrå eller en konsult kan då vara en nödvändig lösning. Vi har sammanfattat några tips som effektiviserar samarbetet och ökar chanserna att få ett lyckat resultat.

 

Läs mer

58

Hur skriver jag en brief till reklambyrån?

När man beställer ett uppdrag från en reklam- och kommunikationsbyrå brukar man skriva ihop en så kallad ‘brief’. Det är en beskrivning av uppdraget där beställaren kortfattat sammanfattar vilket problem som ska lösas, vilken målgrupp man vänder sig till, vilka budskapen är och vad man vill uppnå med aktiviteten. Syftet är att skapa en gemensam grund att utgå ifrån och att skapa en förståelse för projektet för alla involverade i den kreativa processen.
Läs mer

48