5 tips för bättre företagslogotyp

Logotyper är något som många företagare funderar på.  Och en bra logotyp är en stor tillgång för de flesta företag. Men vad kännetecknar en bra logotyp? Här kommer 5 tips till den som ska skaffa en logotyp till sitt företag eller göra om en befintlig logotyp:

1. Tänk noga igenom

Innan logotypen skapas måste du har klart för dig vad ditt före­tag står för, vad ni vill för­medla till de som ser logo­typen. Det kallas att göra en varu­märkes­platt­form. För ett ny­startat enmans­företag behöver inte varu­märkes­platt­formen vara jätte­utförlig, men det är ändå viktigt att noga tänka igenom vad ni vill för­medla och vad ni vill uppnå. För ett etablerat företag med anställda och eventuella åter­försäljare, blir en utförlig och noga genom­tänkt varu­märkes­platt­form nöd­vändig för att få fram en riktigt bra logo­typ till företaget/­varu­märket.

 

2. Enkelhet och tydlighet är A och O

En bra logotyp samman­fattar företagets affärs­idé och värderingar i en enkel och tydlig form. Det gör logotypen snabbare att uppfatta, lättare att komma ihåg och mer användbar. Men även om en logotyp vinner mycket på att vara tydlig, så behöver den inte vara bokstavlig. En målar­firma behöver absolut inte ha en målar­pensel i logo­typen. Istället kanske det är förändring hemma, deras expertis, punktlighet eller noggrannhet som man vill fokuserar på, när det kommer till vad logo­typen ska utstråla. Svårig­heten ligger i att lyckas göra det mindre bok­stavliga till­räckligt lätt­begripligt och tydligt. Man kan säga att logo­typen ska en vägvisaren, inte en kartarta. Tänk att delar i logotypen ska tas bort snarare än läggas till.

 

Ett exempel var den företagare som beklagade sig över den dåliga kund­till­strömningen och som ville ha hjälp med sin logotyp. Logotypen bestod av en illustration på ett huvud med sju olika sorters hattar flygande runt omkring. Så vad sysslade då detta företag med? Jo, städtjänster. Men det var inte logo­typens utformning och budskap som företagaren ville ha hjälp med, utan att få ner antalet färger i logotypen från 12 till 7, så att det inte skulle bli så dyrt att trycka den på firmabilen.

 

3. Se logotypen med målgruppens ögon

Det här är något av det viktigaste och svåraste. Att försöka se logo­typen med någon annans ögon. Någon som inte har en aning om vad ditt företag sysslar med. Du behöver inte ta på dig en utom­jordings glasögon, det räcker med dina potentiella kunders glasögon. I vilka samman­hang kommer de att se logotypen? Hur uppfattar dom den? Det viktiga är att sätta sig i deras sits och se logo­typen ur deras synvinkel. Om du tycker att logotypen är modern och förmedlar fart och glädje, så har det ingen som helst betydelse ifall mål­gruppen uppfattar logo­typen som mossig och stel. Självklart ska du gilla logotypen och känna dig bekväm med att den representerar dig och ditt företag, men det är alltid målgruppens synvinkel som måste vara det primära.

 

4. Användarvänlig och mångsidig

En logotyp måste kunna användas i alla möjliga sammanhang. Först och främst är det viktigt att den funkar i både stort och litet format. Logotypen måste förblir tydlig och behålla sin karaktär även när logotypen används väldigt liten. Tunna linjer och små detaljer grötar lätt ihop sig och vill det sig illa blir logotypen otydbar. Detta är särskilt viktigt om tror att man kan komma att annonsera i lokal- eller dagspress, där tryckets upplösning är sämre och papprets kvalitet dåligt på att återge fina detaljer.
Nästa sak att säkerställa är att logotypen inte bara ska kunna användas mot vit bakgrund utan även användas inverterad, dvs som ljus på mörk bakgrund. Även skärmvisning i små storlekar är känsliga för tunna linjer och fina detaljer i mindre storlekar. Överlag bör alltid formgivaren utforma logotypen så att den fungerar att använda i enbart en enda färg..

 

Även om man tänker att man bara ska använda logotypen digitalt (där alla färger finns att tillgå), så är det viktigt att logotypens utseende inte bygger på att flera färger eller övertoningar måste användas för att formen ska gå fram. Och räkna kallt med att dagen kommer då du helt plötsligt behöver trycka logotypen i endast en färg, kanske med en kvittomaskinen som enbart använder sig av svart. Eller som stämpeltryck på ett utskick.

 

5. Härma inte

Även om det kan vara frestande att mer eller mindre kopiera en framgångsrik konkurrents logotyp, så avstå. Analysera istället din konkurrents varumärke, logotyp och grafiska profil och lär dig av slutsatserna. Logotypens syfte är att särskilja, profilera och identifiera, inte att vara en sämre kopia. Logotypen ska placera ditt företag i målgruppens medvetande, inte påminna dom om din konkurrent.

Spara

Spara

Spara

Spara

Taggar: