logotyp grafisk profil identitet designbyrå reklambyrå stockholm grafisk formgivning design företagsprofil varumärke

Vi designar en logotyp och en grafisk identitet – så funkar det

I den här artikeln tänkte vi beskriva och visa hur det kan gå till när Brandma’ tar fram en logotyp och en grafisk identitet till ett mindre eller nystartat företag. Processen som beskrivs nedan är något förenklad och kan se lite olika ut beroende på kundens erfarenhet som uppdragsgivare av liknande projekt och hur omfattande den grafiska profilen är när det gäller enheter, mallar och original. Innan vi startar upp har vi alltid gått igenom budget/offert och skrivit ett avtal så både vi och kunden är överens om detaljerna.

UPPSTARTSMÖTET

Vi  börjar med ett uppstartsmöte i form av en workshop. Innan mötet skickar vi ett frågeformulär som kunden får fylla i, och under uppstartsmötet går vi igenom frågorna och kunden får utveckla sina svar. Vi pratar om företagets verksamhet, förväntningar, behov, hur företaget ska uppfattas, hur profilen ska användas och vilka som ska använda profilens delar. Om det redan finns en logotyp/profil som ska göras om, pratar vi om varför den ska bytas ut, hur den har fungerat i praktiken och hur den har uppfattats.

Vår formgivare Annikas kommentar:
“Uppstartsmötet är jätteviktigt för mig som formgivare. Det handlar om att lyssna, lyssna och åter lyssna. Och att ställa frågor om det är några oklarheter. Här kan jag också stämma av saker som är viktiga. Kanske önskar kunden en modern logotyp, men det som är modernt för mig behöver inte vara modernt för kunden. Under uppstartsmötet kan vi titta på olika typer av design och stämma av så vi förstår varandra.”

RESEARCH

När vår formgivare börjar sitt arbete så är det inte med formgivningen, som man kanske skulle kunna tro. Utan det handlar till stor del om att undersöka hur branschen och konkurrenter ser ut och kolla upp målgruppens grafiska preferenser. Det kan också handla om att undersöka visuella referenser som kunden delat med sig av. En annan del av den här fasen är inspiration och att hitta lämpliga visuella riktningar.

Vår formgivare Annikas kommentar:
“Jag vill se hur den grafiska värld kunden och dess konkurrenter rör sig i, inte för att göra något liknande utan för att se vad branschen “klarar av”, hur stor spännvidd som finns i det grafiska uttrycket. En annan viktig aspekt är att jag vill undvika att skissa fram något som visar sig ligga för nära en konkurrent. I det här stadiet jobbar jag ofta fram ett eller ett par moodboards [ett sorts inspirationskollage] för att ringa in känslan och olika visuella riktningar och spår. Ibland gör jag en snabb avstämning av dessa moodboards för att stämma av med kunden innan jag går vidare.”

FUNDERA & SKISSA

Nu är det dags att plocka fram papper och penna. Olika associationer skrivs ner och ger upphov till idéer och tankar. Logotypens namn skrivs ner i en massa olika varianter. Om logotypen ska ha en symbol, så tecknas olika idéer ner och ritas ut i olika varianter. Den här fasen handlar mycket om att komma upp med en massa olika idéer och att hitta olika sätt att forma och kombinera bokstäverna i logotypen. Skisserna och idéerna stäms av och justeras mot de önskemål och förutsättningar som satts upp för uppdraget. Många idéer förkastas och andra överlever gallring och skissas vidare på.

Vår formgivare Annikas kommentar:
“Den här fasen är viktigare än vad man skulle kunna tro. Även om skisserna är väldigt grova och inte säger något för någon annan än mig. De fångar upp saker och idéer som annars riskerar att glömmas bort och försvinna. Och när jag skissar ner en grej, poppar ofta flera andra lösningar upp. Eller att jag blir medveten om ett visuellt problem som behöver åtgärdas. Papper och penna är dessutom ett väldigt bra sätt att testa fram en massa olika varianter och kombinationer av en given uppsättning bokstavsformer.”

SPECIFIKA FÖRSLAG TAR FORM OCH UTVÄRDERAS

Nu tar formgivaren med sig de bästa förslagen från skissblocket och ritar upp dom i datorn. Ofta rör det sig om kanske 3-5 olika skisser och idéer på hur logotypen skulle kunna se ut. Dessa skisser vidareutvecklas och får blomma ut. Här brukar ett par varianter “ta ledningen” och stämma bättre överens med de estetiska och funktionella önskemål, specifikationer och förutsättningar som satts upp för projektet. De kvarvarande förslagen typograferas, text och eventuell symbol prövas i olika varianter och kombineras med varandra. Logotyperna förstoras upp och förminskas ned, de testas hur de fungerar mot olika bakgrundsfärger, i kombination med texter och tillsammans med olika sorters bilder och grafik.

Vår formgivare Annikas kommentar:
“Den här fasen är alltid lika spännande; att få se de grova, ofärdiga skisserna komma till liv. Nu börjar jag också testa olika typsnitt och laborera med färger och nyanser.”

FÖRSLAGET MED STORT F

logotyp grafisk profil identitet designbyrå reklambyrå stockholm grafisk formgivning design företagsprofil varumärkeDet logotypförslag som vi tycker stämmer bäst överens med uppdragets förutsättningar, får nu sällskap av lämpliga färger, typsnitt för rubriker och brödtext, skisser på grafiska element och fotografier. Dessa olika element sätts samman till ett par olika enheter; exempelvis visitkort, en fiktiv annons och kanske en skylt eller hemsida. På det här sätter säkerställer vi att delarna i det visuella konceptet fungerar tillsammans och eventuella brister kan justeras och åtgärdas.

Vår formgivare Annikas kommentar:
“Det är nu som konceptet prövas om det håller fullt ut och vilka justeringar som måste göras. Här kan jag utveckla idén och kompletterande grafiska element, t.ex mönster eller relevanta effekter, läggs till om det behövs.”

FÖRSLAGET PRESENTERAS

Nu är det dags att presentera vårt förslag för kunden. Vi visar på de förutsättningar och utmaningar vi haft under processen och hur vi kommit fram till vårt förslag. Vi motiverar de val vi har gjort, varför designen ser ut som den gör och hur det är kopplat till de förutsättningar och krav vi haft att utgå från. I presentationen visar vi upp logotypen, färgpaletten, typsnitt/typografi, eventuella mönster, symbol och grafiska element. Förslaget monteras dessutom in i ett par så kallade ‘mock-ups’, dvs fotografiska bilder på exempelvis visitkort, skyltar, broschyr, brevpapper etc, för att uppdragsgivaren ska få en så representativ bild av de slutliga resultatet som möjligt. Ibland visar vi upp fler delar och grafiska element än de som ingår i offerten, och då har man om så önskas möjlighet att lägga till dessa i leveransen.

Vår formgivare Annikas kommentar:
“Ofta när det är mindre företag med en begränsad budget, så presenterar vi ett förslag på logotyp och profil. Jag tycker det är en stor fördel, dels för att jag kan fokusera på att ta fram ett riktigt genomarbetat och bra förslag, men också för att kunden kan ta ställning utan att bli distraherad. I offerten brukar vi dock inkludera 1-2 förslag, så det finns utrymme att ta fram ett ny förslag om kunden inte gillar det vi presenterar. Men det händer ytterst sällan eftersom vi lägger stor vikt vid förarbetet för att landa så rätt som möjligt.”

JUSTERING & LEVERANS

Efter att kunden godkänt konceptet och återkommit med eventuell feedback, justerar vi delarna i skissen till sin slutliga form och tar fram ytterligare enheter om så önskas. Ofta tar vi även fram en grafisk manual som kan variera i omfattning beroende på kundens behov och budget. I en enklare grafisk manual brukar vi ha med vilka versioner logotypen finns i och hur den ska och inte ska användas, färgkoder för tryck och webb/skärm och vilka typsnitt som ska användas. I en mer avancerad grafisk manual beskrivs mer utförligt hur den grafiska identiteten ska användas i fråga om layout, typografi och bildmanér. De slutliga logotypfilerna och den grafiska manualen levereras till kunden. Originalfiler på övriga delar i den grafiska identiteten, såsom mönster, fotografier och grafiska element, levereras i överenskomna filformat till kunden och exempelvis visitkort, brevpapper och kuvert skickas på tryck.

Vår formgivare Annikas kommentar:
“Nu börjar det riktiga finliret inför den slutliga leveransen. Små detaljer justeras och ändras till den slutliga logotypen är färdig. Ibland är ändringarna så små att uppdragsgivaren inte ens ser dom, men för mig är dessa justeringar viktiga.”

UPPFÖLJNING

Efter en tid brukar vi återkomma för att säkerställa att allt fungerar som förväntat. Det är vanligt att nya behov uppstår allt eftersom företaget utvecklas och att fler delar behövs fler delar till den grafiska identiteten.

Vår formgivare Annikas kommentar:
“Att ta fram en grafisk profil är ofta en process som pågår under en längre tid och mindre företag har sällan möjlighet att göra allt på en gång. Jag tycker det är jätteroligt när vi jobbar vidare med konceptet.”
Funderar du på att ta fram en ny logotyp och grafisk profil? Tveka inte att kontakta oss; vi träffas gärna på en fika och hör mer om era behov och önskemål. Maila på hej@brandma.se eller ring vår creative director Annika på 073-965 15 59.

Spara

Spara

Spara

Spara