Enkla tips för nyhetsbrevet

Nyhetsbrev är en form av digital marknadsföring som många företag har funderingar kring. Det är en utmaning att lyckas med företagets nyhetsbrev och för att få bästa resultat bör man arbeta strukturerat. Här kommer 10 tips för att underlätta arbetet med nyhetsbrevet och skapa ett innehåll som uppskattas av läsarna.

 

1. Vad är syftet med nyhetsbrevet?

Fundera över vad du vill uppnå med nyhetsbrevet. Försäljning brukar vara ett vanligt svar, men frågan är om det är vad dina mottagare är intresserade av; att du ska sälja mer? Att skapa långsiktiga relationer eller att påminna om ditt företag och dess expertis är betydligt bättre utgångspunkter när det kommer till nyhetsbrev.

 

2. Ha mottagaren i fokus

Vad vill de som får dina nyhetsbrev läsa om? Vilket innehåll får dem att engagera sig? Vad får dem att avregistrera sig? Lär dig av dina läsare och fyll ditt nyhetsbrev med relevant och intressant innehåll. Fråga gärna dina mottagare vad de är intresserade av, det hjälper dig att skapa ett bättre nyhetsbrev.

 

3. Kvalitet, inte kvantitet

En av de främsta orsakerna till att folk avregistrerar sig från nyhetsbrev är att de kommer för ofta. Ett nyhetsbrev som kommer lite mer sällan har inte bara större chans att bli läst, det är också större chans att prenumeranterna fortsätter att vilja ha ditt företags nyhetsbrev. Sätt en realistisk utgivningsplan så att du har tid att sätta samman ett högkvalitativt innehåll. Blir utgivningstakten för hög, riskerar nyhetsbrevet att bli tungrott du tappar sugen.

 

4. Sätt bestämda datum och håll dig till dom

Bok in nyhetsbreven i kalendern. Både för planering, skapa innehåll, layout, publicering och uppföljning. Samarbeta gärna med ett par kollegor för att få fler uppslag men också för att det blir lättare att hålla tidsplanen när fler jobbar mot samma mål. Har du ett alldeles för packat schema? Delegera eller lägg ut hela eller delar av nyhetsbrevet på en konsult.

 

5. Segmentera

Har nyhetsbrevets prenumeranter olika intressen och fokus? Justera innehållet efter segment. Du kan även låta prenumernater välja vilken typ av information de är intresserade av redan då de skriver upp sig för nyhetsbrevet. Detta är en väldigt bra lösning om du vill skicka nyhetsbrev till exempelvis både återförsäljare och konsumenter.

 

6. Öka möjligheten att nå ut

Rätt använt är nyhetsbrevet ett fantastiskt verktyg att nå ut till befintliga kunder. Och lägger du till en länk som gör det möjligt för mottagaren att dela nyhetsbrevet till andra, så kan du, om innehållet är tillräckligt intressant, även nå ut till nya, potentiella kunder. Se också till att man lätt kan skriva upp sig för nyhetsbrevet på hemsidan.

 

7. Resurser

Trots nyhetsbrevets potential, behandlas det ofta styvmoderligt. Ofta finns ingen budget, strategi eller dedikerad tid. Bara för att nyhetsbrev är kostnadseffektiva att skicka ut, betyder det inte att den totala summan ska vara lika med noll. Foton och grafik är en viktig del i ett proffsigt nyhetsbrev, och det kan vara väl värt att lägga pengar på bra bilder som även kan användas i andra sammanhang.

 

8. Samla idéer

Ha ett lättillgängligt dokument där du samlar idéer, tankar och intressanta länkar.

 

9. Korrläs och korrläs igen

Visst är det lätt hänt att något enstaka stavfel smyger sig med, men blir det fler än något enstaka, ger det ett trist intryck. Låt flera personer läsa texten, inte bara för att hitta stavfel, utan också för att säkerställa att texten är lättbegriplig även för de läsare som inte är lika insatta i ämnet som ni själva. Glöm inte att kolla att länkar verkligen leder dit du vill.

 

10. Tänk i teman eller avdelningar

För att få en intressant blandning i ett nyhetsbrev, kan man tänka i form av teman eller avdelningar. Arbetar man utifrån teman låter man varje nyhetsbrev kretsa kring ett specifikt ämne som man knyter innehållet och artiklarna till. Eller så arbetar man utifrån olika avdelningar, t.ex “På gång”, “Tipset”, “Porträttet” osv och skapar innehåll utifrån dessa.

Spara

Spara

Spara

Taggar: