Hallå! Varför tar det sådan tid att ta fram en grafisk identitet?

Ibland måste vi tacka nej till kunder som vi inget hellre vill än säga ja till. Och det tycker vi självklart är jättetråkigt. Problemet är nämligen att de vill ha en ny grafisk identitet men deras tidsplan stämmer in överens med ambitionsnivån i projektet.  En hög ambitionsnivå kräver sin tid.

 

En grafisk identitet är en viktig grundbult för att bygga ett starkt varumärke. Den ska leva länge. Ofta mer än 10 år. Att skynda igenom processen och snabba på skapandet är inget vi rekommenderar. Och för att en grafisk identitet ska hålla en hög nivå och göra affärsnytta går det inte att hoppa över viktiga steg i designprocessen.

 

Om kunden har samsyn internt och tagit beslut kring viktiga strategiska frågor samt har en aktuell varumärkesplattform så kan designprocessen självklart snabbas på något. Sedan spelar det också roll hur van beställaren är. Det säger sig självt att om det är första gången (och kanske den enda) du beställer en grafisk identitet så kan det ta längre tid att ta beslut.

 

Vi erkänner att vi har gjort grafiska identiteter med väldigt snål tidsplan – men det är inget vi vill slå ett slag för. Ofta behövs tid för att reflektera och landa förslaget internt. Att inte ha den tiden är ofta frustrerande och kan orsaka onödig stress samt skapa konflikter inom kundens företag.

 

Designprocessen – steg för steg

 

  • En förfrågan kommer in från en uppdragsgivare. Hurra vad kul, tänker vi. Funkar tidsplanen? Perfekt. Då kör vi.

 

  • Dags att träffa kunden för att förstå deras behov, uppdragets omfattning och ambitionsnivå.

 

  • Gå hem och räkna på uppdraget. Skriva en offert. Blir offerten godkänd är det dags för nästa steg.

 

Uppstartsmöte

Vi startar med ett möte med nyckelpersoner hos kunden och hos oss. Om det finns en aktuell varumärkesplattform så utgår vi från den i startmöte. Finns det inte en varumärkesplattform så gör vi en workshop med olika övningar för att ringa in kärnvärden, ledord, position och målgrupp etc.

 

Undersöka och utforska

Nu påbörjar vi en period där vi mest vänder blicken utåt, men också lite inåt. Här fördjupar vi vår kunskap om kunden men också om branschen, konkurrenter, målgruppen, vision och målsättning. Vi hittar insikter som kan ligga till grund för utformningen av identiteten.

 

Designstrategi­

Vi formulerar en debrief utifrån den information vi har fått från startmötet och de lärdomar vi har gjort under utforskningen. I detta dokument samlar vi frågeställningar, insikter och vilken väg vi tror är rätt väg framåt. Nu är det dags för kunden att säga okej till vårt sammanställda dokument så att vi kan gå vidare i arbetet.

 

Moodboards

Efter att kunden har godkänt design-strategin börjar vi utforska formen och tittar på olika designinriktningar. Vi tar fram stil och känsla genom att laborera med bilder, logotyp- och typsnittsexempel, färger och element. Moodboardens syfte är att ta fram visuella spår som vi sedan väljer ut ett att arbeta vidare med.

 

Arbeta fram koncept

Utifrån den valda visuella inriktningen börjar nu vår formgivare att skissa på ett koncept. Det handlar ofta om ett stort antal skisser på logotypen. Några varianter brukar sticka iväg och ta ledningen. Logotyp-förslagen skapas och kombineras med bilder, färger och typsnitt.

Designkonceptet testas och justeras. Vi utvecklar idén med kompletterande grafiska element, mönster och ev effekter. Vi är på god väg att skapa en ny identitet för vår kund.

 

Presentation av konceptet

Nu är vi fulla av förväntan och det brukar kunden också vara. Det är nämligen dags att presentera designkonceptet och få det godkänt av kunden. Vi visar logotyp, färger, typografi och grafiska element. Vi gör olika appliceringar av de olika elementen för att kunden ska få en känsla av hur det kommer att se ut i verkliga livet och hur allt samverkar. Vi gör mock-ups, som är en sorts mall där man kan lägga in designen och få det att se ut som ett fotografi. Mock-ups gör vi på t ex visitkort, fasadskyltar, förpackningar osv.

Därefter lämnar vi kunden med alla känslor och intryck för att få tid att reflektera och återkomma med feedback. Och då brukar det vara väldigt skönt att det finns tid för uppdragsgivaren att landa förslaget och förankra det internt.

Vad händer om inte kunden gillar förslaget? Hittills har det faktiskt inte hänt, men händer det så backar vi tillbaka till strategin för att stämma av identiteten med de beslut som låg till grund till förslaget. Och om kunden vill så gör vi självklart ett nytt förslag baserat på den feedback vi fick från första presentationen.

När kunden godkänt designkonceptet så börjar vi utveckla förslaget.

 

Utveckling och leverans

Nu har designprocessen gått in i en avslutande fas. Designkonceptet levandegörs på olika enheter. Hur blir brevpappret? Hur ser powerpoint-mallen ut? Vad blir det för annons-manér? Vi provar, skissar och designar vidare.

Vi pillar, finlirar och justerar. Inga detaljer är för små för oss (du vet väl att det är i detaljerna som gud bor?). Vi ändrar och fixar tills allt sitter som en smäck.

 

Kundavstämning

När vi har fått alla detaljer på plats vill vi självklart träffa vår kund igen – och kunden vill hemskt gärna träffa oss för att se det slutgiltiga resultatet. Nu får den grafiska identiteten glänsa och visa upp sig i sin fulla prakt. Det kan hända att den grafiska identiteten får sig en applåd.

 

Färdigställande av design

Snart är det dags för designkonceptet att lämna sitt bo och pröva sina vingar. Men innan det är dags så provtrycker vi för att se att färgerna funkar. Dessutom gör vi en grundläggande grafisk manual med färgkoder och typsnitt så att livet därute bland människor och företag blir enkelt att leva.

Vi levererar den nya grafiska identiteten till kunden. Dags att skåla i bubbel, tycker vi.

 

 

Om ni ska göra en ny grafisk identitet till hösten har vi ett hett tips. Vänta inte med att starta upp projektet. Vi vill så gärna säga ja till er! Hör av er till marika@brandma.se

 

Spara

Spara

Spara

Spara

75

6 tips för ett effektivt samarbete med konsulten/byrån

Många marknadsavdelningar och mindre företag är bra på att sköta en stor del av det praktiska marknadsarbetet på egen hand. Men ibland behövs ytterligare kompetens som inte finns internt. Det kan också handla om att få ett utifrånperspektiv och erfarenhet från andra branscher. Eller så saknas tiden för befintlig personal att utföra projektet. Att ta in extern hjälp från en reklambyrå eller en konsult kan då vara en nödvändig lösning. Vi har sammanfattat några tips som effektiviserar samarbetet och ökar chanserna att få ett lyckat resultat.

 

Läs mer

58
logotyp grafisk profil identitet designbyrå reklambyrå stockholm grafisk formgivning design företagsprofil varumärke

Vi designar en logotyp och en grafisk identitet – så funkar det

I den här artikeln tänkte vi beskriva och visa hur det kan gå till när Brandma’ tar fram en logotyp och en grafisk identitet till ett mindre eller nystartat företag. Processen som beskrivs nedan är något förenklad och kan se lite olika ut beroende på kundens erfarenhet som uppdragsgivare av liknande projekt och hur omfattande den grafiska profilen är när det gäller enheter, mallar och original. Innan vi startar upp har vi alltid gått igenom budget/offert och skrivit ett avtal så både vi och kunden är överens om detaljerna.

Läs mer

50

Lyckas med din hemsida

Att lyckas med att ta fram en bra hemsida är en utmaning. Det handlar om att jobba strukturerat, smart och att lägga ner tid på förarbetet. Det finns tyvärr inga genvägar för att lyckas  så räkna med att avsätta ordentligt med tid. Oavsett om man tar hjälp av en byrå med designen, att bygga sidan eller om man väljer att göra allt eller delar själv finns det vissa punkter som är värda att jobba lite extra med.
Läs mer

43

Hur skriver jag en brief till reklambyrån?

När man beställer ett uppdrag från en reklam- och kommunikationsbyrå brukar man skriva ihop en så kallad ‘brief’. Det är en beskrivning av uppdraget där beställaren kortfattat sammanfattar vilket problem som ska lösas, vilken målgrupp man vänder sig till, vilka budskapen är och vad man vill uppnå med aktiviteten. Syftet är att skapa en gemensam grund att utgå ifrån och att skapa en förståelse för projektet för alla involverade i den kreativa processen.
Läs mer

48

Trender som påverkar våra förpackningar

Dagligvaruhandeln har stor makt och de förväntas fortsätta öka sin dominans ytterligare genom lansering av fler egna varumärken och genom sammanslagningar. I denna miljö som är fylld av alternativ och ökad konkurrens får förpackningen en allt mer framträdande roll.  Det ställs högre krav på förpackningen och den har en viktig roll när det gäller att öka omsättningen. Vi listar några nyckeltrender som kommer att påverka hur förpackningar utformas och designas framöver.
 
Läs mer

51
förpackningsdesign brandma designbyrå stockholm

Förpackningsdesign – allt viktigare för att vinna slaget i hyllan

Köpprocessen är en serie olika handlingar som görs när man söker, värderar, väljer, köper, använder och utvärderar en produkt eller tjänst. I butiken är förpackningen vägen till produkten. Kunden ser förpackningen och agerar efter hur produkten får dem att känna i stunden. Förpackningen är i många fall en del av produkten och avgörande för om man köper produkten eller inte. Om man som kund får känslan av att produkten kan tillfredsställa det behov man har, påverkas köpbeteendet. En väl utformad förpackningsdesign är därför av största värde.

Läs mer

63

Åh nej, inte en powerpoint …

De flesta av oss har nog tänkt tanken under en tråkig powerpoint-presentation. Kanske till och med kämpat emot för att inte slumra in. Samtidigt kan en skärmpresentation vara ett fantastiskt hjälpmedel, både för presentatören och åhörarna. Så hur gör man för att undvika att presentationen blir ett sömnpiller och istället trollbinder publiken? I den här artikeln ska vi ge lite tips på hur får fram ditt budskap och engagerar din publik.

Läs mer

48
marknadsplan, marknadsstrategi, företag

Hjälp! Hur gör jag en marknadsplan?

Att göra en väl formulerad marknadsplan och att ha en strategi för hur företaget ska nå sina mål är en grundförutsättning för att lyckas. Görs den rätt är sannolikheten stor att företaget ökar sin försäljning, lönsamhet och konkurrenskraft. Utan en tydlig plan finns risken att befintliga och nya konkurrenter tar marknadsandelar och lämnar företaget i ett sämre läge.

Vi vet att det kan kännas svårt för många att komma till skott och sätta sin plan på pränt. Man kanske känner att inte kunskapen eller tiden räcker till.  Därför har vi satt ihop några steg som kan hjälpa dig att komma igång med arbetet. Det är viktigt att ta tid att fundera igenom vad ni ska åstadkomma och vilka resurser ni kan avsätta. Samtidigt får det inte ta så mycket tid så ni inte genomför arbetet. Försök att hitta en nivå som passar er.

Läs mer

41