logotyp, illustrationer och en animerad film för utbildningsmaterial till Sveriges Konsumenter

Logotyp, illustrationer och animerad film till ‘Med rätt att handla’

UPPDRAG

‘Med rätt att handla’ är ett 3-årigt projekt som drivs av Sveriges Konsumenter. Det övergripande målet med projektet är att belysa svårigheter, förbättra möjligheter och stärka rättigheter, helt enkelt att skapa trygghet, bättre bemötande och tydligare information för konsumenter. Uppdraget bestod till en början med att ta fram en logotyp till projektet. En tid senare återkom Sveriges Konsumenter och ville ha hjälp att ta fram en kort, animerad film som förklarar de kognitiva aspekterna i en stressig köpmiljö som skulle användas projektets utbildningsmaterial.

LÖSNING

Det blev snabbt klart för vår art director att logotypen till ‘Med rätt att handla’ skulle bestå av enbart text för att bli så lättläst och tydlig som möjligt. Delarna gjordes olika stora för att få betoning och styrka på de viktigaste orden. För att ge en känsla av området handel, kommers och marknad, valdes typsnitt kopplade till reklam och neonskyltar.

Den animerade filmen skulle belysa kognitiva problem i en stressig köpsituation. Ledorden var tillgänglighet och tydlighet, och det fanns önskemål om att filmens huvudperson skulle ha ett könsneutralt utseende. Utmaningen bestod i att få känslan av en stressig och påträngande miljö samtidigt som filmen skulle vara visuellt tydlig. Utifrån textmanus gjordes bildmanus för se vilka illustrationer som behövdes till de olika scenerna och var ursprungsmanus behövde omarbetas. Därefter tog vi fram ett illustrationsmanér till filmen med färgskala, huvudkaraktär och några detaljer. Färgskalan bestod av få nyanser där Sveriges Konsumenters gula och orangea färg kompletterades med vitt och en kontrasterande mörkblå.

När vi var färdiga med det visuella levererade Sveriges Konsumenter ljud och speaker som vi la samman till den färdiga filmen.

logotyp visuellt koncept illustration grafik animerad film designbyrå reklambyrå stockholm grafisk formgivning

Behöver du också hjälp att ta fram en animerad informationsfilm?

KONTAKTA OSS >