logotyp varumärke kommun område grafisk profil identitet designbyrå reklambyrå stockholm grafisk formgivning design

Logotyp och visuell identitet till Fabriksparken

UPPDRAG

Fabriksparken är ett nytt bostadsområde i Sundbyberg. Vår ad Annika fick uppdraget av Skandia fastigheter och Property People att formge en logotyp och grafisk identitet till området. Önskemålet var att hitta ett visuellt manér som inte bara kunde användas i marknadsföringen utan även föras in i det färdigbyggda området. Vidare önskade man en identitet som kändes ung, modern, ljus och fräsch. Man önskade också att områdes ursprung som fabriksområde och visionen om en urban, grön stadsdel kom till uttryck i identiteten.

LÖSNING

Lösningen blev att låta logotypen förmedla områdets historia som fabriksområde. Namnets avslutande N fick en förlängd stapel och bildar på så sätt en klassisk fabrikssiluett med bokstaven S ovanför som ryker ur skorstenen.

Till logotypen gjordes en symbol som står för områdets grönska och sociala liv. Dessutom gjordes en serie symboler kring funktioner i området som dels kan användas i marknadsföringsmaterialet men som också kan bli en del av det färdiga området i form av hänvisningsskyltar och pictogram.

webbdesign hemsida logotyp varumärke kommun område grafisk profil identitet designbyrå reklambyrå stockholm grafisk formgivning design

Behöver du också hjälp med design av en ny logotyp och grafisk profil?

KONTAKTA OSS >