tips så lyckas du i sociala medier facebook twitter instagram

Så lyckas du i sociala medier

Att använda sociala medier är ett effektivt sätt att etablera kontakt, skapa dialog och stärka relationen med era målgrupper. När du ska välja vilka sociala nätverk ditt företag ska synas på ska du börja med att fundera över vad syftet är med din satsning. Är det att få nya kunder, samarbetspartners, öka kännedomen om ditt företag, att hitta personal eller något annat. Satsa på att vara där dina potentiella kunder, eller den målgrupp du riktar dig mot, finns. Välj med omsorg och satsa långsiktigt så kommer du få ut mer av dina digitala sociala aktiviteter.

Läs mer

43