Hallå! Varför tar det sådan tid att ta fram en grafisk identitet?

Ibland måste vi tacka nej till kunder som vi inget hellre vill än säga ja till. Och det tycker vi självklart är jättetråkigt. Problemet är nämligen att de vill ha en ny grafisk identitet men deras tidsplan stämmer in överens med ambitionsnivån i projektet.  En hög ambitionsnivå kräver sin tid.

 

En grafisk identitet är en viktig grundbult för att bygga ett starkt varumärke. Den ska leva länge. Ofta mer än 10 år. Att skynda igenom processen och snabba på skapandet är inget vi rekommenderar. Och för att en grafisk identitet ska hålla en hög nivå och göra affärsnytta går det inte att hoppa över viktiga steg i designprocessen.

 

Om kunden har samsyn internt och tagit beslut kring viktiga strategiska frågor samt har en aktuell varumärkesplattform så kan designprocessen självklart snabbas på något. Sedan spelar det också roll hur van beställaren är. Det säger sig självt att om det är första gången (och kanske den enda) du beställer en grafisk identitet så kan det ta längre tid att ta beslut.

 

Vi erkänner att vi har gjort grafiska identiteter med väldigt snål tidsplan – men det är inget vi vill slå ett slag för. Ofta behövs tid för att reflektera och landa förslaget internt. Att inte ha den tiden är ofta frustrerande och kan orsaka onödig stress samt skapa konflikter inom kundens företag.

 

Designprocessen – steg för steg

 

  • En förfrågan kommer in från en uppdragsgivare. Hurra vad kul, tänker vi. Funkar tidsplanen? Perfekt. Då kör vi.

 

  • Dags att träffa kunden för att förstå deras behov, uppdragets omfattning och ambitionsnivå.

 

  • Gå hem och räkna på uppdraget. Skriva en offert. Blir offerten godkänd är det dags för nästa steg.

 

Uppstartsmöte

Vi startar med ett möte med nyckelpersoner hos kunden och hos oss. Om det finns en aktuell varumärkesplattform så utgår vi från den i startmöte. Finns det inte en varumärkesplattform så gör vi en workshop med olika övningar för att ringa in kärnvärden, ledord, position och målgrupp etc.

 

Undersöka och utforska

Nu påbörjar vi en period där vi mest vänder blicken utåt, men också lite inåt. Här fördjupar vi vår kunskap om kunden men också om branschen, konkurrenter, målgruppen, vision och målsättning. Vi hittar insikter som kan ligga till grund för utformningen av identiteten.

 

Designstrategi­

Vi formulerar en debrief utifrån den information vi har fått från startmötet och de lärdomar vi har gjort under utforskningen. I detta dokument samlar vi frågeställningar, insikter och vilken väg vi tror är rätt väg framåt. Nu är det dags för kunden att säga okej till vårt sammanställda dokument så att vi kan gå vidare i arbetet.

 

Moodboards

Efter att kunden har godkänt design-strategin börjar vi utforska formen och tittar på olika designinriktningar. Vi tar fram stil och känsla genom att laborera med bilder, logotyp- och typsnittsexempel, färger och element. Moodboardens syfte är att ta fram visuella spår som vi sedan väljer ut ett att arbeta vidare med.

 

Arbeta fram koncept

Utifrån den valda visuella inriktningen börjar nu vår formgivare att skissa på ett koncept. Det handlar ofta om ett stort antal skisser på logotypen. Några varianter brukar sticka iväg och ta ledningen. Logotyp-förslagen skapas och kombineras med bilder, färger och typsnitt.

Designkonceptet testas och justeras. Vi utvecklar idén med kompletterande grafiska element, mönster och ev effekter. Vi är på god väg att skapa en ny identitet för vår kund.

 

Presentation av konceptet

Nu är vi fulla av förväntan och det brukar kunden också vara. Det är nämligen dags att presentera designkonceptet och få det godkänt av kunden. Vi visar logotyp, färger, typografi och grafiska element. Vi gör olika appliceringar av de olika elementen för att kunden ska få en känsla av hur det kommer att se ut i verkliga livet och hur allt samverkar. Vi gör mock-ups, som är en sorts mall där man kan lägga in designen och få det att se ut som ett fotografi. Mock-ups gör vi på t ex visitkort, fasadskyltar, förpackningar osv.

Därefter lämnar vi kunden med alla känslor och intryck för att få tid att reflektera och återkomma med feedback. Och då brukar det vara väldigt skönt att det finns tid för uppdragsgivaren att landa förslaget och förankra det internt.

Vad händer om inte kunden gillar förslaget? Hittills har det faktiskt inte hänt, men händer det så backar vi tillbaka till strategin för att stämma av identiteten med de beslut som låg till grund till förslaget. Och om kunden vill så gör vi självklart ett nytt förslag baserat på den feedback vi fick från första presentationen.

När kunden godkänt designkonceptet så börjar vi utveckla förslaget.

 

Utveckling och leverans

Nu har designprocessen gått in i en avslutande fas. Designkonceptet levandegörs på olika enheter. Hur blir brevpappret? Hur ser powerpoint-mallen ut? Vad blir det för annons-manér? Vi provar, skissar och designar vidare.

Vi pillar, finlirar och justerar. Inga detaljer är för små för oss (du vet väl att det är i detaljerna som gud bor?). Vi ändrar och fixar tills allt sitter som en smäck.

 

Kundavstämning

När vi har fått alla detaljer på plats vill vi självklart träffa vår kund igen – och kunden vill hemskt gärna träffa oss för att se det slutgiltiga resultatet. Nu får den grafiska identiteten glänsa och visa upp sig i sin fulla prakt. Det kan hända att den grafiska identiteten får sig en applåd.

 

Färdigställande av design

Snart är det dags för designkonceptet att lämna sitt bo och pröva sina vingar. Men innan det är dags så provtrycker vi för att se att färgerna funkar. Dessutom gör vi en grundläggande grafisk manual med färgkoder och typsnitt så att livet därute bland människor och företag blir enkelt att leva.

Vi levererar den nya grafiska identiteten till kunden. Dags att skåla i bubbel, tycker vi.

 

 

Om ni ska göra en ny grafisk identitet till hösten har vi ett hett tips. Vänta inte med att starta upp projektet. Vi vill så gärna säga ja till er! Hör av er till marika@brandma.se

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Taggar: