Trender som påverkar våra förpackningar

Dagligvaruhandeln har stor makt och de förväntas fortsätta öka sin dominans ytterligare genom lansering av fler egna varumärken och genom sammanslagningar. I denna miljö som är fylld av alternativ och ökad konkurrens får förpackningen en allt mer framträdande roll.  Det ställs högre krav på förpackningen och den har en viktig roll när det gäller att öka omsättningen. Vi listar några nyckeltrender som kommer att påverka hur förpackningar utformas och designas framöver.
 

Konkurrensen kräver att man sticker ut

Med ökad konkurrens både från andra varumärken och från detaljisternas och dagligvaruhandelns egna varumärken försöker varumärkesägarna särskilja och utmärka sig allt mer. Ett område som är speciellt uppmärksammat är livsmedelsprodukternas miljöanpassning, där förpackningarna spelar stor roll. I den konkurrensintensiva miljön blir design och synlighet i butiken allt mer viktig. Alla tävlar om kundernas uppmärksamhet vid köptillfället och förpackningen blir ett verktyg för att vinna slaget i hyllan.

 

Ökad konkurrens i värdekedjan medför ökat kostnadsfokus

Den allt intensivare konkurrensen tvingar aktörerna att vidta kostnadsminskande åtgärder och att optimera och effektivisera verksamheten. Förpackningarna och logistiklösningarna är en del av dessa åtgärder.

 

Miljö- och hållbarhetsfrågor blir ännu viktigare

Ett ökat tryck från slutanvändarna och ökad reglering inom miljöfrågor leder till än mer fokus på miljöaspekterna. Både detaljister, dagligvaruhandel och varumärkesägare följer trenden och hållbarhet går från att vara ett värdeord till att vara en affärsidé.

 

Nya krav på transportförpackningar

E-handeln totalt fortsätter att öka och livsmedelshandeln är den bransch som ökar mest, med 38% enligt Svensk Digital Handel och HUI research 2016. Konsumenternas vill ha bekväma och tidssparande alternativ till att handla i butik. Det här leder till nya krav på transportförpackningarna eftersom de ska garantera att maten hanteras säkert, inte kan manipuleras och fungera logistiskt.

Intelligenta förpackningars betydelse ökar

Det har varit ett viktigt samtalsämne i många år och det fortsätter vara det framåt. Många forskningsprojekt bedrivs, bl a vad gäller sensorer som känner av hållbarhet. På små marknader som Sverige är det dock troligt att det dröjer innan aktörer på marknaden implementerar dessa lösningar.
 
Dessa trender kommer att påverka hur förpackningar och förpackningsdesignen utformas. Varumärkesägarna måste utnyttja alla medel för att överleva i den ökade konkurrensen och vinna en plats i konsumenternas hjärta.