Hur skriver jag en brief till reklambyrån?

När man beställer ett uppdrag från en reklam- och kommunikationsbyrå brukar man skriva ihop en så kallad ‘brief’. Det är en beskrivning av uppdraget där beställaren kortfattat sammanfattar vilket problem som ska lösas, vilken målgrupp man vänder sig till, vilka budskapen är och vad man vill uppnå med aktiviteten. Syftet är att skapa en gemensam grund att utgå ifrån och att skapa en förståelse för projektet för alla involverade i den kreativa processen.

Det är viktigt att alla inblandade hos beställaren är överens om innehållet i briefen innan den lämnas över till byrån. Beställare och byrå bör vara eniga om innehållet i briefen innan det kreativa arbetet på byrån börjar. Briefen ska vara kort och koncis.
Det finns vissa saker en beställare bör tänka på när briefen sätts samman. Avsätt tillräckligt med tid för att göra en tydlig, genomtänkt och koncis brief. Briefen ger riktlinjer för vad man vill uppnå. Man beskriver målet men inte hur man ska nå det. En tydlig brief anger ramar och gränser och blir en plattform för det kreativa arbetet. Att arbeta med en bra brief är svårt men att arbeta utan en bra brief är lika svårt som att ange hur långt ett snöre är.

 

Några exempel på vad en brief kan innehålla är:
  • Syfte och mål med kampanjen
  • Produktinformation
  • Vilka är konkurrenterna
  • Produktens positionering
  • Målgruppsbeskrivning
  • Finns tidigare koncept eller formspråk att ta hänsyn till
  • Budget
  • Tidsplan

 

Känner du att det är svårt att formulera din brief är du välkommen att kontakta oss på Brandma’ så hjälper vi dig gärna. Vi ses och går igenom just era utmaningar och förutsättningar. Vi gör det tillsammans på ett strukturerat och genomarbetat sätt och det mynnar ut i ett användbart underlag som skapar goda förutsättningar för ett lyckat projekt.

Lycka till!

Ladda gärna ner vår briefmall för att underlätta ditt arbete: