förpackningsdesign brandma designbyrå stockholm

Förpackningsdesign – allt viktigare för att vinna slaget i hyllan

Köpprocessen är en serie olika handlingar som görs när man söker, värderar, väljer, köper, använder och utvärderar en produkt eller tjänst. I butiken är förpackningen vägen till produkten. Kunden ser förpackningen och agerar efter hur produkten får dem att känna i stunden. Förpackningen är i många fall en del av produkten och avgörande för om man köper produkten eller inte. Om man som kund får känslan av att produkten kan tillfredsställa det behov man har, påverkas köpbeteendet. En väl utformad förpackningsdesign är därför av största värde.

När det upplevda värdet av ett köpbeslut är lågt (för rutinbeslut), så är det vanligt att man tar impulsiva beslut. Det förklarar varför över 70% inköp i stormarknader är oplanerade. Även om konsumenterna tycks hoppa de flesta stegen av köpprocessen under impulsköp, så svarar man kognitivt på visuella signaler från produkternas förpackningar. Man påverkas i stunden och gör direkta bedömningar av produkten på plats i butiken. Förpackningens utformning och design blir därför allt viktigare ur marknadsförings- och försäljningsperspektiv.

Alla varumärken möter hård konkurrens på butikshyllorna inte bara från konkurrerande varumärken utan också från detaljisternas och dagligvaruhandelns egna varumärken. Grafisk design och visuella intryck spelar därför en allt mer viktig roll för förpackningens funktion att hjälpa kunder känna igen och minnas varumärken i en miljö som är fylld med alternativ.

De flesta som läst marknadsföring har lärt sig det klassiska verktyget 4p-modellen: produkt, pris, plats och påverkan. Dessa är tänkta att kombineras och användas i en marknadsföringsmix för att nå önskad position på marknaden. På senare år har olika P:n lagts till för att anpassa modellen som t ex Personal, Produktion och Planering.  Eftersom konkurrensen i butikerna har ökat så bör man komplettera modellen med Packaging – förpackning. Förpackningen har många gånger en avgörande roll för att särskilja och locka till uppmärksamhet och förpackningen kommer att spela en allt viktigare roll i marknadsföringsmixen framöver.

Några av förpackningens viktiga roller är:

• Stärka varumärket
• Fånga kundens uppmärksamhet
• Öka kännedom och medvetande om varumärket
• Differentiera och positionera produkter, t.ex. miljöval, trendig, lågpris- kontra premiumprodukter
• Skydda produkten så att den ser bra ut när den kommer fram

Förpackningen är en del av produkten och helheten och den är en viktig pusselbit när en ny produkt eller ett nytt varumärke ska lanseras. Tyvärr är det inte helt ovanligt att man spenderar mycket tid och pengar på att utveckla en ny produkt men  glömmer att den behöver en förpackning som är snygg, funktionell och som utstrålar varumärkets värderingar.

Börja varje förpackningsprojekt med att stämma av vilka absoluta krav man har på förpackningen. Det kan handla om hållbarhet, volym, lagar och regler, att den är tät osv. Därefter behöver man stämma av målgruppens preferenser. Vilka vänder vi oss till, vad gillar de och vad är viktigt för dem? Fortsätt sedan att metodiskt arbeta vidare vad gäller materialval, design och produktion.

En bra och genomtänkt förpackning ska vara funktionell, pedagogisk och bör inte innehålla för många budskap på framsidan för att inte förvirra kunden. Den ska “andas” företagets varumärke och fånga kundernas uppmärksamhet. Den ska vara genomtänkt och anpassad till sin produkt.

Sammanfattningsvis så har förpackningsdesign  blivit en allt viktigare konkurrensfördel beroende på ökad konkurrens i butikerna. Vi rekommenderar varumärkesägare att med jämna mellanrum se över sin förpackningsdesign för att säkerställa att att produkten sticker ut och vinner slaget i hyllan.

Spara

Spara

Spara

Spara