6 tips för ett effektivt samarbete med konsulten/byrån

Många marknadsavdelningar och mindre företag är bra på att sköta en stor del av det praktiska marknadsarbetet på egen hand. Men ibland behövs ytterligare kompetens som inte finns internt. Det kan också handla om att få ett utifrånperspektiv och erfarenhet från andra branscher. Eller så saknas tiden för befintlig personal att utföra projektet. Att ta in extern hjälp från en reklambyrå eller en konsult kan då vara en nödvändig lösning. Vi har sammanfattat några tips som effektiviserar samarbetet och ökar chanserna att få ett lyckat resultat.

 

1. Arbetsgruppen

För att skapa en bra  intern arbetsgrupp och för att arbetet ska fortskrida effektivt är det av största vikt att sammansättningen i gruppen är noga genomtänkt. Gruppen ska representera de inblandade i projektet. Det är viktigt att alla i gruppen har mandat att fatta beslut och att besluten faktiskt fattas i arbetsgruppen. Det blir sällan lyckat om man ska ha med för många “tyckare”. Tänk på att inte ha med för många personer i gruppen och att det kan vara bra att ha med personer som har en påverkande roll.

 

2. Avsätt tillräckligt med tid för projektet

Ingen känner ert företag och er marknad som ni själva. Det är viktigt att ha resurser att stödja byrån eller konsulten i arbetet för att det ska blir ett riktigt bra resultat.

 

3. Strategi

Ett noggrant genomfört strategiarbete och mätbara mål ger en god förutsättning för att göra ett bra jobb. Lägg kraft och tid på formulera viktiga strategiska faktorer. Allt som kan vara avgörande för projektet ska med.

 

4. Brief

Att skriva en inspirerande, kondenserad och träffsäker brief kan spara tid och undvika frågetecken och onödigt arbete. Ta med allt som är relevant för projektet men håll det så kort och koncist som möjligt.

 

5. Tydlig och ärlig kommunikation

För ett bra samarbete är det viktigt att vara ärlig med vad man tycker. Att vara vag eller att inte säga vad man tycker kan göra att projektet drar ut på tiden mer än nödvändigt och att man inte uppnår önskat resultat.

 

6. Ta saker i rätt ordning

Börja med helheten och ta detaljerna mot slutet. Det är ofta lätt att sväva ut i sina idéer och tänka stort, vilket är bra för den kreativa processen. Sedan tar man idén till en mer realistisk och utförbar nivå. I början av projektet bör man undvika att gå in för mycket på detaljnivå. Då är det bra att försöka se ett helhetsperspektiv för att sedan längre fram  kunna gå in på mer detaljerad nivå.

 

Vill ni ha hjälp? Kontakta  marika@brandma.se för en kostnadsfri konsultation.

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Taggar: