Lyckas med din hemsida

Att lyckas med att ta fram en bra hemsida är en utmaning. Det handlar om att jobba strukturerat, smart och att lägga ner tid på förarbetet. Det finns tyvärr inga genvägar för att lyckas  så räkna med att avsätta ordentligt med tid. Oavsett om man tar hjälp av en byrå med designen, att bygga sidan eller om man väljer att göra allt eller delar själv finns det vissa punkter som är värda att jobba lite extra med.
Läs mer

33

Hur skriver jag en brief till reklambyrån?

När man beställer ett uppdrag från en reklam- och kommunikationsbyrå brukar man skriva ihop en så kallad ‘brief’. Det är en beskrivning av uppdraget där beställaren kortfattat sammanfattar vilket problem som ska lösas, vilken målgrupp man vänder sig till, vilka budskapen är och vad man vill uppnå med aktiviteten. Syftet är att skapa en gemensam grund att utgå ifrån och att skapa en förståelse för projektet för alla involverade i den kreativa processen.
Läs mer

28

Trender som påverkar våra förpackningar

Dagligvaruhandeln har stor makt och de förväntas fortsätta öka sin dominans ytterligare genom lansering av fler egna varumärken och genom sammanslagningar. I denna miljö som är fylld av alternativ och ökad konkurrens får förpackningen en allt mer framträdande roll.  Det ställs högre krav på förpackningen och den har en viktig roll när det gäller att öka omsättningen. Vi listar några nyckeltrender som kommer att påverka hur förpackningar utformas och designas framöver.
 
Läs mer

44
förpackningsdesign brandma designbyrå stockholm

Förpackningsdesign – allt viktigare för att vinna slaget i hyllan

Köpprocessen är en serie olika handlingar som görs när man söker, värderar, väljer, köper, använder och utvärderar en produkt eller tjänst. I butiken är förpackningen vägen till produkten. Kunden ser förpackningen och agerar efter hur produkten får dem att känna i stunden. Förpackningen är i många fall en del av produkten och avgörande för om man köper produkten eller inte. Om man som kund får känslan av att produkten kan tillfredsställa det behov man har, påverkas köpbeteendet. En väl utformad förpackningsdesign är därför av största värde.

Läs mer

58

Åh nej, inte en powerpoint …

De flesta av oss har nog tänkt tanken under en tråkig powerpoint-presentation. Kanske till och med kämpat emot för att inte slumra in. Samtidigt kan en skärmpresentation vara ett fantastiskt hjälpmedel, både för presentatören och åhörarna. Så hur gör man för att undvika att presentationen blir ett sömnpiller och istället trollbinder publiken? I den här artikeln ska vi ge lite tips på hur får fram ditt budskap och engagerar din publik.

Läs mer

44
marknadsplan, marknadsstrategi, företag

Hjälp! Hur gör jag en marknadsplan?

Att göra en väl formulerad marknadsplan och att ha en strategi för hur företaget ska nå sina mål är en grundförutsättning för att lyckas. Görs den rätt är sannolikheten stor att företaget ökar sin försäljning, lönsamhet och konkurrenskraft. Utan en tydlig plan finns risken att befintliga och nya konkurrenter tar marknadsandelar och lämnar företaget i ett sämre läge.

Vi vet att det kan kännas svårt för många att komma till skott och sätta sin plan på pränt. Man kanske känner att inte kunskapen eller tiden räcker till.  Därför har vi satt ihop några steg som kan hjälpa dig att komma igång med arbetet. Det är viktigt att ta tid att fundera igenom vad ni ska åstadkomma och vilka resurser ni kan avsätta. Samtidigt får det inte ta så mycket tid så ni inte genomför arbetet. Försök att hitta en nivå som passar er.

Läs mer

37
tips så lyckas du i sociala medier facebook twitter instagram

Så lyckas du i sociala medier

Att använda sociala medier är ett effektivt sätt att etablera kontakt, skapa dialog och stärka relationen med era målgrupper. När du ska välja vilka sociala nätverk ditt företag ska synas på ska du börja med att fundera över vad syftet är med din satsning. Är det att få nya kunder, samarbetspartners, öka kännedomen om ditt företag, att hitta personal eller något annat. Satsa på att vara där dina potentiella kunder, eller den målgrupp du riktar dig mot, finns. Välj med omsorg och satsa långsiktigt så kommer du få ut mer av dina digitala sociala aktiviteter.

Läs mer

32